ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ PDF - Αστρολογικος Οδηγος 2020

Μία έκδοση του βιβλιοπωλείου μας διατίθεται πλέον για όλους εσάς δωρεάν. Πατήστε στο Σύνδεσμο που ακολουθεί για να διαβάσετε το βιβλίο online ή να το κατεβάσετε σε PDF.

Αστρολογικός Οδηγός 2020

Εάν θέλετε την έντυπη έκδοση, παραγγείλετε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Η χρονιά του 2020 είναι μία σημαντική χρονιά για τις αρχές του 21ου
αιώνα. Γι’ αυτό κρίναμε ότι θα ήταν χρήσιμο να εκδώσουμε ειδικά γι’
αυτήν έναν αναλυτικό αστρολογικό οδηγό. Στην έκδοση αυτή συνεργάστηκαν
αφιλοκερδώς πολύ καλοί φίλοι και συνάδελφοι που θα ήθελα να τους
ευχαριστήσω και ονομαστικά. Η Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου, η Χριστίνα
Φούσκα, η Κατερίνα Καράμπελα, ο Μιχάλης Αντιώτης, η Λιλίκα
Αθανασοπούλου, η Κατερίνα Πια, η Εσμεράλδα Δόσι και ο Βασίλης
Παπαδολιάς βοήθησαν στο να φτιαχτεί αυτός ο οδηγός για να έχετε μία
πυξίδα με βάσει τα ζώδια που σας επηρεάζουν για το επόμενο έτος.
Φυσικά όσοι γνωρίζουν λίγο καλύτερα αστρολογία, ξέρουν ότι για να
μπορεί κανείς να είναι πιο ακριβής πάντα πρέπει να εξετάζει τον
ατομικό χάρτη. Παρόλα αυτά η επιρροή του κάθε ζωδίου στον ατομικό μας
χάρτη είναι σημαντική και πολλές σημαντικές πληροφορίες μπορεί να
αντλήσει κανείς εξετάζοντας τις ετήσιες προοπτικές του. Ελπίζουμε να
βρείτε χρήσιμες τις πληροφορίες που θα διαβάσετε σε αυτόν τον οδηγό
και να μας ακολουθήσετε και σε επόμενες εκδόσεις μας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις